annoucement

LIST OF PAPERS ACCEPTED FOR PROCEEDINGS (IN VIETNAMESE)

STT Mã bài Authors TITLE
1 1 Hải Nguyễn Thị and Ngọc Nguyễn Bích ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH KHU VỰC DỰ ÁN LIÊN HỢP SẢN XUẤT KIM LONG, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
2 2 Bích Ngọc Nguyễn, Khánh Linh Nguyễn Hoàng, Trực Học Võ and Hạnh Đức Trần Võ ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM ĐỂ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT DƯỚI TÁC ĐỘNG MỞ RỘNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ  TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
3 3 Âu Nguyễn Hải and Ấu Nguyễn Thị Tịnh ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG DINH, BÀ RỊA VŨNG TÀU BẰNG CHỈ SỐ WQI KẾT HỢP GIS
4 4 Kinh Bac Dang ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÂN LOẠI CẢNH QUAN VEN BIỂN VIỆT NAM
5 6 Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Thị Kim Yến and Nguyễn Thành Tài KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA VIỆT NAM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
6 7 Phuong Truong Do Minh and Tiep Nguyen Van ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC TẠI PHƯỜNG AN CỰU, THÀNH PHỐ HUẾ
7 8 Tuyen Nguyen Thi Thanh, Minh Vo Quang and Dang Pham Cam XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ GIÁM SÁT XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG AN BÌNH, QUẬN NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ 
8 9 Khue Phan Van ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ LỚN
9 10 Kieu Pham Thi Thuy, Minh Vo Quang and Dang Pham Cam ỨNG DỤNG GIS XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ ĐẶC TÍNH CỦA CÁC LOẠI HÌNH SUY THOÁI ĐẤT THEO HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
10 13 Phô Nguyen Van, Minh Vo Quang and Huong Huynh Thi Thu PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN CHẤT LƯỢNG ĐẤT CỦA CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
11 14 Hao Luong Thi Vinh, Anh Cao Nguyen and Minh Vo Quang MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA QUẬN CÁI RĂNG
GIAI ĐOẠN NĂM 2017-2021
12 15 Phượng Tô Thị Phượng, Phú Lê Văn Phú, Hùng Trịnh Lê Hùng and Giang Lê Thị Giang ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT/LỚP PHỦ KHU VỰC VEN BIỂN THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2015 – 2023 TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH SENTINEL 2 MSI
13 16 Hai Tu and Dat Nguyen XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ WEBGIS TRA CỨU DỮ LIỆU THÔNG TIN CÂY XANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT.
14 19 Phuong Bac Nguyen, Phuong Lan Vu, Minh Cuong Ha, Thi Bao Hoa Dinh and Thi Thuy Hang Nguyen ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO DỰ ĐOÁN NƯỚC DÂNG DO BÃO DỰA TRÊN DỮ LIỆU GNSS-R: THỰC NGHIỆM VỚI CƠN BÃO NORU TẠI THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022
15 20 Khánh Phạm Duy, Biển Vũ Thanh, Vinh Bùi Lê, Dũng Phạm Văn, Ninh Lê Thị Mỹ and Dương Nông Hữu XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG BỞI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI
16 21 Ngoc Lu Buu, An Vo The, Thuong Trinh Thi Thanh, Hao Luong Thi Vinh and Minh Vo Quang PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆN TRẠNG VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HẰNG NĂM TỈNH HẬU GIANG
17 22 Kim Thoa Phạm ỨNG DỤNG GIS TRONG THIẾT KẾ VÀ  XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẤT ĐỘNG SẢN
18 23 Minh Cảnh Khưu PHÂN TÍCH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIS PHỤC VỤ Y TẾ TRƯỜNG HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
19 26 Thuong Trinh Thi Thanh, Ngoc Lu Buu, An Vo The and Minh Vo Quang ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ TIỀM NĂNG
TUẦN HOÀN CÂY MÍT TẠI TỈNH HẬU GIANG
20 27 Nguyen Thi Ngoc Quyen, Trần Thị Phượng, Nguyen Công Tai Anh and Nguyễn Thị Tịnh Ấu XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CÁC LOẠI BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY LÚA VÀ DỰ BÁO CÁC VÙNG CÓ NGUY CƠ NHIỄM BỆNH TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK
21 28 Lê Minh Hải, Nguyễn Duy Liêm, Hồ Minh Dũng and Kim Loi Nguyen ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG CHO NHÓM CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
TẠI TỈNH GIA LAI
22 29 Biết Phạm, Hồng Đỗ, Tú Lê and Linh Lê ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ THỦY VĂN TẠI VÙNG THƯỢNG NGUỒN SÔNG SRÊPÔK DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
23 30 Nguyễn Đức Vũ, Đặng Nguyễn Đông Phương and Kim Loi Nguyen ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN XU THẾ TỔNG LƯỢNG MƯA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
24 32 Thi Thu Vu, Van Nha Do and Thi Lan Phuong Quyen ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ: LỊCH SỬ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
25 33 Phuoc Nguyen Huu, Au Mai Nhut, Minh Vo Quang and Thuong Trinh Thi Thanh ỨNG DỤNG HÀM CHUYỂN ĐỔI THỔ NHƯỠNG TRONG MÔ PHỎNG KHÔNG GIAN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT
Ở TỈNH VĨNH LONG
26 35 Le Tan Dat Nguyen, Hoang Tu Le and Hirozumi Watanebe ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PCPF-1@SWAT2012 ĐÁNH GIÁ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY  LƯU VỰC SÔNG KOSE, NHẬT BẢN
27 38 Nguyen Thi Hong Diep, Nguyen Trong Nguyen and Tran Phuong Thao Lam ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ NO2 THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019-2022 SỬ DỤNG VỆ TINH SENTINEL-5P TROPOMI
28 39 Lam Le Ngoc, Lam Nguyen Gia Bao, Kha Nguyen Xuan, Thy Nguyen Ngoc, Son Pham Hong and Linh Truong Do Thuy ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
29 40 Thảo Xuân Thị Thu, Tám Đỗ Thị, Linh Trương Đỗ Thùy and Hà Nguyễn Sỹ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
30 41 Thơm Trần Thị, Xuân Thị Thu Thảo, Tám Đỗ Thị and Hóa Hồ Văn ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH
31 42 Tám Đỗ Thị, Phương Trần Trọng, Bình Nguyễn Văn, Hoan Hoàng Văn and Linh Truong Do Thuy ỨNG DỤNG AI, GIS VÀ UAV TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI: NGHIÊN CỨU TẠI KHU ĐÔ THỊ MỸ GIA, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ
32 44 Hoàng Tú Lê, Ngọc Quỳnh Trâm Võ, Thị Hà Phan, Thị Huyền Nguyễn, Vĩnh Linh Lê, Thị Hồng Nguyễn, Anh Tài Trần and Kim Lợi Nguyễn ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT MÔ PHỎNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG BA TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM
33 46 Nguyễn Văn Bình, Hồ Nhật Linh, Nguyễn Đình Tiến and Trần Thị Ánh Tuyết ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÂY KEO TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
34 49 Trinh Bui Mai, Dan Tran Le, Minh Vo Quang, Dang Pham Cam and Dieu Tran Thi Ngoc XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ KẾT QUẢ GIẢI ĐOÁN ẢNH VIỄN THÁM LÀM CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT TỈNH AN GIANG 
35 50 Phan Thi Ha and Nguyen Kim Loi ĐÁNH GIÁ XU THẾ NHIỆT ĐỘ KHU VỰC TỈNH GIA LAI SỬ DỤNG TÍCH HỢP PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ  TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
36 51 Đức Hiếu Tạ and Thị Kiều Nương Nguyễn ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT ĐA THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THỦ ĐỨC GIAI ĐOẠN 1991 – 2021
37 52 Nguyễn Trọng Đợi, Nguyễn Hữu Xuân, Đỗ Tấn Nghị and Ngô Anh Tú ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) TRONG THỐNG KÊ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
38 54 Phạm Văn Vân, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Bá Lâm and Vũ Thị Thu Hương ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ – MAPINFO XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU Ô NHIỄM ĐẤT TỈNH CÀ MAU
39 56 Nhi Huynh Yen, Lan Nguyen Hoang My and Lam Le Ngoc ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI TỈNH BẾN TRE
40 57 Lê Thị Lan, Trần Quốc Vinh ỨNG DỤNG NỀN TẢNG GOOLE EARTH ENGINE NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI LỚP PHỦ SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH HƯNG YÊN VỚI THUẬT TOÁN SVM
41 58 Thu Thùy Nguyễn, Hữu Dương Nông and Thanh Sơn Ngô PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG THẢM THỰC VẬT RỪNG TRÊN LƯU VỰC HỒ IA MƠR, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
42 59 Anh Vũ Nguyễn Dương, Quang Hiển Trương Quang and Văn Thơ Phan ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT CHO PHÁT TRIỂN CÂY SẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH
43 60 Trần Thị Anh Thư, Trần Thị Ân, Nguyễn Lê Tấn Đạt, Nguyễn Kim Lợi  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GOOGLE EARTH ENGINE ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TAI THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2012-2022
44 61 Hải Vương and Hiếu Tạ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS  ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020
45 63 Phan Thi Thanh Huyen, Pham Phuong Nam, Hoang Thi Ha, Nguyen Thi Thu Huong, Ngo Thi Ha, Bui Nguyen Hanh, Do Thi Duc Hanh and Nguyen Van Quan ỨNG DỤNG WEBGIS HỖ TRỢ QUẢN LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN
46 64 Đỗ Thị Phương Thảo, Nghiêm Văn Tuấn and Vũ Khánh Tường Vân ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ LƯỢNG RÁC THẢI NHỰA TỪ ĐẤT LIỀN PHÁT TÁN RA MÔI TRƯỜNG BIỂN
47 65 Phan Thị Thanh Huyen, Trần Thái Yên and Hương Nguyễn Thị GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI VIỆT NAM
48 69 Ngân Nguyễn Võ Châu, Ý Lê Như, Thuận Nguyễn Công and Ý Bùi Như XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NƯỚC DƯỚI ĐẤT BẰNG QGIS TRÊN ĐỊA BÀN VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG
49 72 Hung Tran, Tu Le, Anh Hoang, Sang Mai and Loi Nguyen ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
50 75 Lưu Đình Hiệp, Hồ Thị Ngọc Hà ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS QUẢN LÝ HỆ THỐNG KINH DOANH VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
51 80 Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Ngọc Thanh, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Thùy An, Lê Trọng Thực, Nguyễn Duy Phong TÍCH HỢP VIỄN THÁM VÀ GIS ĐỂ GIẢI MÃ ĐẤT XÂY DỰNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
52 81 Trần Trọng Phương, Nguyễn Đức Thuận, Trần Đức Viên NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHUỖI MARKOV CHAIN TRONG DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH 
53 82 Nguyễn Đức Thuận ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CÁC VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI
54 83 Vũ Xuân Định ỨNG DỤNG GIS TRONG PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ PHÂN VÙNG RỦI RO PHỤC VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CAO BẰNG
55 84 Nguyễn Đức Thuận, Trần Quốc Vinh, Phạm Văn Vân NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ NDVI VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH TRONG DỰ BÁO NĂNG XUẤT LÚA VỤ XUÂN NĂM 2022 HUYỆN VỤ BẢN – TỈNH NAM ĐỊNH
56 73 Tô Thành Dương, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Phạm Công Hậu ỨNG DỤNG GIS TRONG THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TẠI HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN