CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV, 2023

“Chuyển đổi số trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường”

 ***

Ngày 11/11/2023

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 

PHIÊN KHAI MẠC

Địa điểm: Hội trường A (Nguyễn Đăng 207), Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian

Nội dung

8h00-8h45

Đăng ký đại biểu

8h45-9h00

Văn nghệ chào mừng và Giới thiệu video về Học viện Nông nghiệp Việt Nam

9h00-9h05

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

9h05-9h15

Phát biểu Khai mạc của Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

9h15-9h30

Trao Cờ luân lưu cho đơn vị tổ chức hội thảo năm 2024

9h30-9h45

Trao Biểu trưng cho đơn vị tài trợ hội thảo

9h45-10h00

Nghỉ giải lao

PHIÊN TOÀN THỂ

Địa điểm: Hội trường NĐ207, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tọa: GS.TS. Trần Đức Viên & GS.TS. Võ Quang Minh

Thư ký: TS. Phan Văn Khuê

10h00-10h20

Chuyển đổi số trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Trình bày: PGS.TS. Trần Quốc Vinh

Học viện Nông nghiệp Việt nam

10h20-10h40

 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo địa lý (GeoAI) trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường

Trình bày: GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh

10h40-1100

Giải pháp công nghệ thu thập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và chính quyền điện tử ở Việt Nam

Trình bày: Nguyễn Đăng Tuấn

Công ty Cổ phần thiết bị bay Agridrone Việt Nam

11h00-11h15

Trao đổi thảo luận, chụp ảnh lưu niệm

11h30-13h00

Ăn trưa tại nhà hàng VNUA

 

 


PHIÊN CHUYÊN MÔN

SECTION 1: QUẢN LÝ RỦI RO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

Địa điểm: HỘI TRƯỜNG C, Nhà Hành chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tọa: TS. Nguyễn Thị Thu Hà & TS. Nguyễn Hải Âu

Thư ký: ThS. Nguyễn Tuấn Anh & ThS. Nguyễn Thị Thu Hà B

13h30-13h50

ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO DỰ ĐOÁN NƯỚC DÂNG DO BÃO DỰA TRÊN DỮ LIỆU GNSS-R: THỰC NGHIỆM VỚI CƠN BÃO NORU TẠI THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022

Trình bày: Nguyễn Phương Bắc

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

13h50-14h10

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG BỞI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

Trình bày: Phạm Duy Khánh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

14h10-14h30

 ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ LƯỢNG RÁC THẢI NHỰA TỪ ĐẤT LIỀN PHÁT TÁN RA MÔI TRƯỜNG BIỂN

Trình bày: Nghiêm Văn Tuấn

Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường

14h30-14h50

 ĐÁNH GIÁ XU THẾ NHIỆT ĐỘ KHU VỰC TỈNH GIA LAI SỬ DỤNG TÍCH HỢP PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Trình bày: Phan Thị Hà

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

14h50-15h00

Nghỉ giải lao

15h00-15h20

ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN XU THẾ TỔNG LƯỢNG MƯA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trình bày:  Nguyễn Đức Vũ

Chi Cục Thuỷ Lợi, Sở Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn TPHCM

15h20-15h40

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÂY KEO TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trình bày: Nguyễn Đình Tiến

 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15h40-16h00

ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG CHO NHÓM CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH GIA LAI

Trình bày: Lê Minh Hải

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

16h00-16h20

PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN CHẤT LƯỢNG ĐẤT CỦA CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

Trình bày: Nguyễn Văn Phô

Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ

16h20-16h45

Kết thúc tiểu ban chuyên môn (Bế mạc Hội thảo tại HTC)

17h00-19h00

Tiệc chiêu đãi tại nhà hàng VNUA

 

 

SECTION 2: GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN VÀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Địa điểm: HỘI TRƯỜNG B, Nhà Hành chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn & TS. Ngô Thanh Sơn

Thư ký: TS. Phan Thị Hải Luyến & ThS. Nguyễn Đức Thuận

13h30-13h50

ỨNG DỤNG HÀM CHUYỂN ĐỔI THỔ NHƯỠNG TRONG MÔ PHỎNG KHÔNG GIAN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT Ở TỈNH VĨNH LONG

Trình bày: Nguyễn Hữu Phước

Trường Đại học Cần Thơ

13h50-14h10

ỨNG DỤNG AI, GIS VÀ UAV TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI: NGHIÊN CỨU TẠI KHU ĐÔ THỊ MỸ GIA, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ

Trình bày: Hoàng Văn Hoan

Công ty Cổ Phần Địa Tin Học AIT, CEO, Founder Land Pro

14h10-14h30

ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ NO2 THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019-2022 SỬ DỤNG VỆ TINH SENTINEL-5P TROPOMI

Trình bày: Nguyễn Thị Hồng Điệp

Trường Đại học Cần Thơ

14h30-14h50

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ NDVI VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH TRONG DỰ BÁO NĂNG XUẤT LÚA VỤ XUÂN NĂM 2022 HUYỆN VỤ BẢN – TỈNH NAM ĐỊNH

Trình bày: Nguyễn Đức Thuận

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

14h50-15h00

Nghỉ giải lao

15h00-15h20

 APPLICATION OF LAND-USE CHANGE MODEL FOR SUPPORTING LAND-USE PLANNING IN AN BIEN DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM

Presented by: Truong Chi Quang

CanTho University

15h20-15h40

UNDERSTANDING HYDRAULIC ALTERATIONS CAUSED BY BRIDGE ABUTMENTS:  A STUDY AT MAY CHAI BRIDGE, HAI PHONG

Presented by: Tran Anh Quan

University of Mining and Geology, Hanoi City, Vietnam

15h40-16h00

BUILD A TOOL TO IDENTIFY RESIDENTIAL AREAS OUT OF PRESCHOOL SERVICE AREAS IN VIETNAM WITH BUFFER ANALYSIS

Presented by: Tran Thong Nhat

 Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment

16h00-16h20

MONITORING AND ASSESSMENT OF ECOLOGICAL CHANGES BASED ON REMOTE SENSING ECOLOGICAL INDEX CHANGES IN CAN THO CITY, VIETNAM

Presented by: Nguyen Trong Nguyen

CanTho University

16h20-16h45

Kết thúc tiểu ban chuyên môn (Bế mạc Hội thảo tại HTC)

17h00-19h00

Tiệc chiêu đãi tại nhà hàng VNUA

 

 


SECTION 3: THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT

Địa điểm: PHÒNG HỌP 1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tọa: PGS.TS. Đỗ Thị Tám & TS. Nguyễn Văn Bình                                             

Thư ký: TS. Nguyễn Đình Trung & KS. Phạm Thị Ngọc

13h30-13h50

TRẮC LƯỢNG CẢNH QUAN CHO BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT/LỚP PHỦ VÀ KHÔNG GIAN XANH Ở CẦN THƠ

Trình bày: Trương Thị Cát Tường

Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam,

Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

13h50-14h10

MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA QUẬN CÁI RĂNG GIAI ĐOẠN NĂM 2017-2021

Trình bày: Lương Thị Vĩnh Hảo

Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ

14h10-14h30

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG THẢM THỰC VẬT RỪNG TRÊN LƯU VỰC HỒ IA MƠR, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

Trình bày: Nông Hữu Dương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

14h30-14h50

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT/LỚP PHỦ KHU VỰC VEN BIỂN THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2015 – 2023 TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH SENTINEL 2 MSI

Trình bày: Tô Thị Phượng

Trường Đại học Thành Đông

14h50-15h00

Nghỉ giải lao

15h00-15h20

ỨNG DỤNG NỀN TẢNG GOOLE EARTH ENGINE NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI LỚP PHỦ SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH HƯNG YÊN VỚI THUẬT TOÁN SVM

Trình bày: Lê Thị Lan

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

15h20-15h40

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆN TRẠNG VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HẰNG NĂM TỈNH HẬU GIANG

Trình bày: Lư Bửu Ngọc

Trường Đại học Cần Thơ

15h40-16h00

TÍCH HỢP VIỄN THÁM VÀ GIS ĐỂ GIẢI MÃ ĐẤT XÂY DỰNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trình bày: Nguyễn Ngọc Thanh

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

16h00-16h20

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ GIÁM SÁT XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG AN BÌNH, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trình bày: Phạm Cẩm Đang

Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ

16h20-16h45

Kết thúc tiểu ban chuyên môn (Bế mạc Hội thảo tại HTC)

17h00-19h00

Tiệc chiêu đãi tại nhà hàng VNUA

 

 

SECTION 4: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa điểm: PHÒNG HỌP 2, Nhà Hành chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tọa: TS. Phan Văn Khuê & TS. Phan Kiều Diễm                                      

Thư ký: TS. Nguyễn Thị Thu Hiền  & ThS. Bùi Nguyên Hạnh

13h30-13h50

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trình bày: Trương Đỗ Thùy Linh

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

13h50-14h10

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NƯỚC DƯỚI ĐẤT BẰNG QGIS TRÊN ĐỊA BÀN VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG

Trình bày: Bùi Như Ý

Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

14h10-14h30

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA VIỆT NAM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Trình bày: Nguyễn Văn Sáng

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

14h30-14h50

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS QUẢN LÝ HỆ THỐNG KINH DOANH VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Trình bày: Lưu Đình Hiệp  

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TPHCM

14h50-15h00

Nghỉ giải lao

15h00-15h20

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Trình bày: Xuân Thị Thu Thảo

Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

15h20-15h40

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ TIỀM NĂNG TUẦN HOÀN CÂY MÍT TẠI TỈNH HẬU GIANG

Trình bày: Trịnh Thị Thanh Thương

Trường Đại học Cần Thơ

15h40-16h00

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ: LỊCH SỬ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Trình bày: Vũ Thị Thu

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

16h00-16h20

ỨNG DỤNG GIS TRONG THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TẠI HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN

Trình bày: Phạm Công Hậu

Học viên Cao học Khóa 28, Khoa Môi trường & TNTN, Đại học Cần Thơ

16h20-16h45

Kết thúc tiểu ban chuyên môn (Bế mạc Hội thảo tại HTC)

17h00-19h00

Tiệc chiêu đãi tại nhà hàng VNUA

 

 


SECTION 5: SUSTAINABLE NATURAL RESOUCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Location: Meeting venue 6, Vietnam National Univeristy of Agriculture

Chair man: A/Prof. Dr. Bui Ta Long  & A/Prof. Dr. Vo Huu Cong                                            

Secrectary: Dr. Nguyen Thu Thuy & Dr. Nong Huu Duong

13h30-13h50

APPLICATION OF LANDSAT 8 SATELLITE IMAGES TO ASSESS SURFACE WATER QUALITY – A CASE STUDY CU DE RIVER, DA NANG CITY

Presented by: Bui Ta Long

Vietnam National University Ho Chi Minh City

13h50-14h10

AN EXPERIMENTAL COMPARISON OF PIXEL-BASED AND OBJECT-BASED CLASSIFICATIONS WITH DIFFERENT MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN LANDSCAPE PATTERN ANALYSIS – CASE STUDY FROM QUANG NGAI CITY, VIETNAM

Presented by: Du Vu Viet Quan

VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi

14h10-14h30

GIS APPLICATION TO BUILD MODELS FOR EXPLOITATION OF LAND USE PLANNING DATABASES

Presented by: Truong Do Thuy Linh

Nong Lam University, Ho Chi Minh city, Vietnam

14h30-14h50

SPATIAL ASSESSMENT OF POLLUTANT LOADS FOR WATER QUALITY MANAGEMENT: A CASE STUDY IN LAI CHAU CITY, VIETNAM

Presented by: Ngo The An

Vietnam National University of Agriculture

14h50-15h00

Coffee Break

15h00-15h20

SPATIAL-TEMPORAL ASSESSMENT OF DROUGHT IN HOA VANG DISTRICT, DA NANG CITY, VIETNAM USING REMOTE SENSING AND GOOGLE EARTH ENGINE

Presented by: Tran Thi An

Thu Dau Mot University, Faculty of Science and Education, Vietnam

15h20-15h40

OPTIMIZING MUNICIPAL SOLID WASTE (MSW) COLLECTION AND TRANSPORTATION NETWORK USING GIS AND AGENT-BASED MODELING APPROACH: A CASE STUDY IN HUNG YEN CITY, VIETNAM

Presented by: Tran Nguyen Bang

Vietnam National University of Agriculture

15h40-16h00

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATUS OF SOIL QUALITY AND TYPES OF LAND DEGRADATION IN VIETNAM

Presented by: Khuong Manh Ha

Bac Giang Agriculture and Forestry University, Vietnam

16h00-16h20

APPLICATION OF GIS IN LAND UNIT MAPPING AND EVALUATION OF LAND SUITABILITY FOR AGRICULTURE IN UONG BI DISTRICT – QUANG NINH PROVINCE

Presented by: Nguyen The Binh

Vietnam National University of Agriculture

16h20-16h45

Wrap-up (Meeting venue C)

17h00-19h00

Reception party at VNUA restaurant

                                                                       BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO