NHÀ TÀI TRỢ HỘI THẢO

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

Công ty phân bón Bình Điền

Công ty cổ phần thiết bị bay AgriDrone Việt Nam

 

TÀI TRỢ VÀNG

Công ty phân bón Nam Điền

 

TÀI TRỢ BẠC

Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi (Victory)

Công ty cổ phần tập đoàn Việt Thanh

Công ty Địa chính Hà Nội

Công ty VidaGIS

Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Hậu Giang