KỶ YẾU HỘI THẢO

Công bố khoa học

a. Bản thảo đăng Kỷ yếu (ISBN)

Bài báo cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định và được trình bày theo khổ A4, dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo…). Bài báo được soạn trên Microsoft Word với định dạng font Unicode/Times New Roman. Căn lề trái 3.0 cm; lề phải 3.0 cm; lề trên 2.5 cm; lề dưới 2.5 cm (xem Phụ lục). Bài toàn văn sẽ được phản biện và xuất bản trong Kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN được tính điểm theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

         Kinh phí in bài kỷ yếu/tham dự hội thảo: 500.000đ.

b. Số ấn phẩm đặc biệt (Tiếng Anh)

Bài báo viết bằng tiếng Anh có chất lượng tốt sẽ được gửi phản biện và duyệt đăng trên đặc san: Special Issues: GIS Application – Digital Transformation in Natural Resources and Environmental Management (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, thuộc danh mục Scopus). Định dạng bài viết theo quy định của tạp chí, tham khảo tại: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/

         Chi phí đăng bài: 100 USD (tương đương 2.300.000VNĐ)/bài.

c. Hình thức nộp bài: Bản thảo Full text tiếng Việt và Tiếng Anh được nộp qua hệ thống Easychair:

        https://easychair.org/my/conference?conf=gisconf2023

4. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

PGS.TS. Trần Quốc Vinh, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. E-mail: tqvinh@vnua.edu.vn; Số điện thoại: 090.686.9368.

VP Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. E-mail: gisvnua2023@gmail.com.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và cán bộ của quý cơ quan, doanh nghiệp, đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thu được các kết quả tốt đẹp.